Det Norske Teatret: Blokk til Blokk (UTSELD)
Jan
23
7:00 PM19:00

Det Norske Teatret: Blokk til Blokk (UTSELD)

Kor du kjem frå er ikkje berre ein stad du ikkje har valt. Det er med på å gjere deg til den du er.

«en opplevelse som er større enn en konsert og rikere enn en vanlig forestilling»
Aftenposten

«bør bli obligatorisk»
 Dagsavisen

«Dette er en viktig forestilling, fortalt av mennesker som kunne ha falt på utsiden av samfunnet»
Morgenbladet

Ei konsertframsyning om å komme dit du er, ikkje på grunn av, men trass i.

Don Martin, Castro og Fela, har i lang tid vore markante stemmer innan norsk rap. I blokkene i Groruddalen der dei voks opp blei musikk og personlege songtekstar om identitet fødde. Dei har alle på ulikt vis gjort rap til eit levebrød, og hiphop har vore eit fast haldepunkt heile livet både musikalsk og sosialt.

Blokk til Blokk er fyrste forestilling som vert spelt på Rommen Scene som ein del av Det Norske Teatret si nye satsing i samarbeid med Rommen Scene på Stovner.

View Event →
Det Norske Teatret: Blokk til Blokk
Jan
24
7:00 PM19:00

Det Norske Teatret: Blokk til Blokk

Kor du kjem frå er ikkje berre ein stad du ikkje har valt. Det er med på å gjere deg til den du er.

«en opplevelse som er større enn en konsert og rikere enn en vanlig forestilling»
Aftenposten

«bør bli obligatorisk»
 Dagsavisen

«Dette er en viktig forestilling, fortalt av mennesker som kunne ha falt på utsiden av samfunnet»
Morgenbladet

Ei konsertframsyning om å komme dit du er, ikkje på grunn av, men trass i.

Don Martin, Castro og Fela, har i lang tid vore markante stemmer innan norsk rap. I blokkene i Groruddalen der dei voks opp blei musikk og personlege songtekstar om identitet fødde. Dei har alle på ulikt vis gjort rap til eit levebrød, og hiphop har vore eit fast haldepunkt heile livet både musikalsk og sosialt.

Blokk til Blokk er fyrste forestilling som vert spelt på Rommen Scene som ein del av Det Norske Teatret si nye satsing i samarbeid med Rommen Scene på Stovner.

View Event →
Det Norske Teatret: Blokk til Blokk
Jan
25
7:00 PM19:00

Det Norske Teatret: Blokk til Blokk

Kor du kjem frå er ikkje berre ein stad du ikkje har valt. Det er med på å gjere deg til den du er.

«en opplevelse som er større enn en konsert og rikere enn en vanlig forestilling»
Aftenposten

«bør bli obligatorisk»
 Dagsavisen

«Dette er en viktig forestilling, fortalt av mennesker som kunne ha falt på utsiden av samfunnet»
Morgenbladet

Ei konsertframsyning om å komme dit du er, ikkje på grunn av, men trass i.

Don Martin, Castro og Fela, har i lang tid vore markante stemmer innan norsk rap. I blokkene i Groruddalen der dei voks opp blei musikk og personlege songtekstar om identitet fødde. Dei har alle på ulikt vis gjort rap til eit levebrød, og hiphop har vore eit fast haldepunkt heile livet både musikalsk og sosialt.

Blokk til Blokk er fyrste forestilling som vert spelt på Rommen Scene som ein del av Det Norske Teatret si nye satsing i samarbeid med Rommen Scene på Stovner.

View Event →
Det Norske Teatret: Blokk til Blokk
Mar
7
7:00 PM19:00

Det Norske Teatret: Blokk til Blokk

Kor du kjem frå er ikkje berre ein stad du ikkje har valt. Det er med på å gjere deg til den du er.

«en opplevelse som er større enn en konsert og rikere enn en vanlig forestilling»
Aftenposten

«bør bli obligatorisk»
 Dagsavisen

«Dette er en viktig forestilling, fortalt av mennesker som kunne ha falt på utsiden av samfunnet»
Morgenbladet

Ei konsertframsyning om å komme dit du er, ikkje på grunn av, men trass i.

Don Martin, Castro og Fela, har i lang tid vore markante stemmer innan norsk rap. I blokkene i Groruddalen der dei voks opp blei musikk og personlege songtekstar om identitet fødde. Dei har alle på ulikt vis gjort rap til eit levebrød, og hiphop har vore eit fast haldepunkt heile livet både musikalsk og sosialt.

Blokk til Blokk er fyrste forestilling som vert spelt på Rommen Scene som ein del av Det Norske Teatret si nye satsing i samarbeid med Rommen Scene på Stovner.

View Event →
Det Norske Teatret: Blokk til Blokk
Mar
8
7:00 PM19:00

Det Norske Teatret: Blokk til Blokk

Kor du kjem frå er ikkje berre ein stad du ikkje har valt. Det er med på å gjere deg til den du er.

«en opplevelse som er større enn en konsert og rikere enn en vanlig forestilling»
Aftenposten

«bør bli obligatorisk»
 Dagsavisen

«Dette er en viktig forestilling, fortalt av mennesker som kunne ha falt på utsiden av samfunnet»
Morgenbladet

Ei konsertframsyning om å komme dit du er, ikkje på grunn av, men trass i.

Don Martin, Castro og Fela, har i lang tid vore markante stemmer innan norsk rap. I blokkene i Groruddalen der dei voks opp blei musikk og personlege songtekstar om identitet fødde. Dei har alle på ulikt vis gjort rap til eit levebrød, og hiphop har vore eit fast haldepunkt heile livet både musikalsk og sosialt.

Blokk til Blokk er fyrste forestilling som vert spelt på Rommen Scene som ein del av Det Norske Teatret si nye satsing i samarbeid med Rommen Scene på Stovner.

View Event →
Det Norske Teatret: Blokk til Blokk
Mar
12
7:00 PM19:00

Det Norske Teatret: Blokk til Blokk

Kor du kjem frå er ikkje berre ein stad du ikkje har valt. Det er med på å gjere deg til den du er.

«en opplevelse som er større enn en konsert og rikere enn en vanlig forestilling»
Aftenposten

«bør bli obligatorisk»
 Dagsavisen

«Dette er en viktig forestilling, fortalt av mennesker som kunne ha falt på utsiden av samfunnet»
Morgenbladet

Ei konsertframsyning om å komme dit du er, ikkje på grunn av, men trass i.

Don Martin, Castro og Fela, har i lang tid vore markante stemmer innan norsk rap. I blokkene i Groruddalen der dei voks opp blei musikk og personlege songtekstar om identitet fødde. Dei har alle på ulikt vis gjort rap til eit levebrød, og hiphop har vore eit fast haldepunkt heile livet både musikalsk og sosialt.

Blokk til Blokk er fyrste forestilling som vert spelt på Rommen Scene som ein del av Det Norske Teatret si nye satsing i samarbeid med Rommen Scene på Stovner.

View Event →
Det Norske Teatret: Blokk til Blokk
Mar
13
7:00 PM19:00

Det Norske Teatret: Blokk til Blokk

Kor du kjem frå er ikkje berre ein stad du ikkje har valt. Det er med på å gjere deg til den du er.

«en opplevelse som er større enn en konsert og rikere enn en vanlig forestilling»
Aftenposten

«bør bli obligatorisk»
 Dagsavisen

«Dette er en viktig forestilling, fortalt av mennesker som kunne ha falt på utsiden av samfunnet»
Morgenbladet

Ei konsertframsyning om å komme dit du er, ikkje på grunn av, men trass i.

Don Martin, Castro og Fela, har i lang tid vore markante stemmer innan norsk rap. I blokkene i Groruddalen der dei voks opp blei musikk og personlege songtekstar om identitet fødde. Dei har alle på ulikt vis gjort rap til eit levebrød, og hiphop har vore eit fast haldepunkt heile livet både musikalsk og sosialt.

Blokk til Blokk er fyrste forestilling som vert spelt på Rommen Scene som ein del av Det Norske Teatret si nye satsing i samarbeid med Rommen Scene på Stovner.

View Event →
Det Norske Teatret: Blokk til Blokk
Mar
27
7:00 PM19:00

Det Norske Teatret: Blokk til Blokk

Kor du kjem frå er ikkje berre ein stad du ikkje har valt. Det er med på å gjere deg til den du er.

«en opplevelse som er større enn en konsert og rikere enn en vanlig forestilling»
Aftenposten

«bør bli obligatorisk»
 Dagsavisen

«Dette er en viktig forestilling, fortalt av mennesker som kunne ha falt på utsiden av samfunnet»
Morgenbladet

Ei konsertframsyning om å komme dit du er, ikkje på grunn av, men trass i.

Don Martin, Castro og Fela, har i lang tid vore markante stemmer innan norsk rap. I blokkene i Groruddalen der dei voks opp blei musikk og personlege songtekstar om identitet fødde. Dei har alle på ulikt vis gjort rap til eit levebrød, og hiphop har vore eit fast haldepunkt heile livet både musikalsk og sosialt.

Blokk til Blokk er fyrste forestilling som vert spelt på Rommen Scene som ein del av Det Norske Teatret si nye satsing i samarbeid med Rommen Scene på Stovner.

View Event →
Det Norske Teatret: Blokk til Blokk
Mar
28
7:00 PM19:00

Det Norske Teatret: Blokk til Blokk

Kor du kjem frå er ikkje berre ein stad du ikkje har valt. Det er med på å gjere deg til den du er.

«en opplevelse som er større enn en konsert og rikere enn en vanlig forestilling»
Aftenposten

«bør bli obligatorisk»
 Dagsavisen

«Dette er en viktig forestilling, fortalt av mennesker som kunne ha falt på utsiden av samfunnet»
Morgenbladet

Ei konsertframsyning om å komme dit du er, ikkje på grunn av, men trass i.

Don Martin, Castro og Fela, har i lang tid vore markante stemmer innan norsk rap. I blokkene i Groruddalen der dei voks opp blei musikk og personlege songtekstar om identitet fødde. Dei har alle på ulikt vis gjort rap til eit levebrød, og hiphop har vore eit fast haldepunkt heile livet både musikalsk og sosialt.

Blokk til Blokk er fyrste forestilling som vert spelt på Rommen Scene som ein del av Det Norske Teatret si nye satsing i samarbeid med Rommen Scene på Stovner.

View Event →
Det Norske Teatret: Tante Ulrikkes vei (URPREMIERE)
Jun
12
7:00 PM19:00

Det Norske Teatret: Tante Ulrikkes vei (URPREMIERE)

Av Zeshan Shakar

To gutar veks opp i Tante Ulrikkes vei på Stovner i Oslo. Den eine kjem frå det vi kan kalle ein god heim, den andre har ein meir utfordrande heimesituasjon. Dei gjer begge så godt dei kan, men går likevel ei usikker framtid i møte.

Tante Ulrikkes vei er del av Det Norske Teatret si nye satsing i samarbeid med Rommen Scene på Stovner, og vil ha urpremiere på Rommen Scene.

View Event →
Det Norske Teatret: Tante Ulrikkes vei
Jun
13
7:00 PM19:00

Det Norske Teatret: Tante Ulrikkes vei

Av Zeshan Shakar

To gutar veks opp i Tante Ulrikkes vei på Stovner i Oslo. Den eine kjem frå det vi kan kalle ein god heim, den andre har ein meir utfordrande heimesituasjon. Dei gjer begge så godt dei kan, men går likevel ei usikker framtid i møte.

Tante Ulrikkes vei er del av Det Norske Teatret si nye satsing i samarbeid med Rommen Scene på Stovner, og vil ha urpremiere på Rommen Scene.

View Event →
Det Norske Teatret: Tante Ulrikkes vei
Jun
14
7:00 PM19:00

Det Norske Teatret: Tante Ulrikkes vei

Av Zeshan Shakar

To gutar veks opp i Tante Ulrikkes vei på Stovner i Oslo. Den eine kjem frå det vi kan kalle ein god heim, den andre har ein meir utfordrande heimesituasjon. Dei gjer begge så godt dei kan, men går likevel ei usikker framtid i møte.

Tante Ulrikkes vei er del av Det Norske Teatret si nye satsing i samarbeid med Rommen Scene på Stovner, og vil ha urpremiere på Rommen Scene.

View Event →
Det Norske Teatret: Tante Ulrikkes vei
Jun
15
6:00 PM18:00

Det Norske Teatret: Tante Ulrikkes vei

Av Zeshan Shakar

To gutar veks opp i Tante Ulrikkes vei på Stovner i Oslo. Den eine kjem frå det vi kan kalle ein god heim, den andre har ein meir utfordrande heimesituasjon. Dei gjer begge så godt dei kan, men går likevel ei usikker framtid i møte.

Tante Ulrikkes vei er del av Det Norske Teatret si nye satsing i samarbeid med Rommen Scene på Stovner, og vil ha urpremiere på Rommen Scene.

View Event →

Barnesøndag: Jul med Prøysen
Dec
9
2:00 PM14:00

Barnesøndag: Jul med Prøysen

Den varme og tradisjonsrike barneteaterforestillingen «Jul med Prøysen» tar for seg litt av Alf Prøysens magiske sang- og tekstmateriale som er skrevet rundt jul og juletradisjoner. Dette er en forestilling for barn og voksne med hans kjente karakterer, slik som Teskjekjerringa, Musemor, og mange flere.

View Event →
Barnesøndag: Jul med Prøysen
Dec
9
12:00 PM12:00

Barnesøndag: Jul med Prøysen

Den varme og tradisjonsrike barneteaterforestillingen «Jul med Prøysen» tar for seg litt av Alf Prøysens magiske sang- og tekstmateriale som er skrevet rundt jul og juletradisjoner. Dette er en forestilling for barn og voksne med hans kjente karakterer, slik som Teskjekjerringa, Musemor, og mange flere.

View Event →
CapoFest - Capoeira
Nov
25
3:00 PM15:00

CapoFest - Capoeira

Showgruppen "Pequenos Guerreiros" skildrer capoeiraens historie gjennom dans. En fargerik, sprek og læringsrik opplevelse. Etterfulgt av Capoeira CDOs oppvisning i capoeira. Capoeira CDO ønsker familie og venner velkomne til elevenes store festdag.

(Foto: Tine Dyrkorn)

View Event →
Rullator Boogie Band
Nov
14
7:00 PM19:00

Rullator Boogie Band

Vi har prøvd å få til konsert med Rullator Boogie Band i lang tid, og endelig lykkes det!
Legenden Hugo Skøld fra Stovner og 5 andre karer med laaang fartstid i bandlivet for nok dansefoten til å rykke i amfiet. Få med deg Rullator Boogie Band 14.november kl 19 for en ussel hundrelapp!

I tilfeldig rekkefølge:
Leif Strand, bass.
Tore Svendsen, keyboard og sang.
Hugo Skøld, gitar, sang og trekkspill.
Per Haarberg, munnspill og sang.
Paal Stenbro, trommer.
Svein Hugo Elverum, gitar.

View Event →
TEATER: De Uovervinnelige
Nov
9
7:00 PM19:00

TEATER: De Uovervinnelige

Premiere på teaterstykket “De Uovervinnelige”

Marius trener. Han skal ha kontroll. Total kontroll. Så han er klar den dagen Erik slipper ut av fengsel. En dag hjelper han Sindre fra å bli banket opp i skolegården og nye vennskapsbånd knyttes. Sindre er interessert i kjemi, og har viet livet til medisinsk forskning, siden alt for mange dør av sykdom som mangel på medisiner. Sammen bestemmer de seg for å bli De Uovervinnelige.

Forestillingen er gratis - begrenset med plasser.

View Event →
Tigerstadsteateret: To hjem - Skoleforestilling
Nov
2
10:00 AM10:00

Tigerstadsteateret: To hjem - Skoleforestilling

To hjem er inspirert av intervjuer med 14-åringer i Oslo som har opplevd skilsmisse i familien. Dramatiker og regissør Toril Solvang har skrevet et helt nytt teaterstykke for ungdom der vi følger en jentes opplevelse av å få virkeligheten snudd på hodet og plutselig måtte bo i to hjem. Rettferdig fordeling, retten til å bli hørt, to sett nøkler og foreldre som plutselig ikke snakker.

OBS: FORESTILLINGEN ER FLYTTET TIL KL 10.00.

View Event →
Tigerstadsteateret: To hjem - skoleforestilling
Nov
1
10:00 AM10:00

Tigerstadsteateret: To hjem - skoleforestilling

To hjem er inspirert av intervjuer med 14-åringer i Oslo som har opplevd skilsmisse i familien. Dramatiker og regissør Toril Solvang har skrevet et helt nytt teaterstykke for ungdom der vi følger en jentes opplevelse av å få virkeligheten snudd på hodet og plutselig måtte bo i to hjem. Rettferdig fordeling, retten til å bli hørt, to sett nøkler og foreldre som plutselig ikke snakker.

Gratis for skoleklasser.

View Event →
Tigerstadsteateret: To hjem - skoleforestilling
Oct
31
10:00 AM10:00

Tigerstadsteateret: To hjem - skoleforestilling

To hjem er inspirert av intervjuer med 14-åringer i Oslo som har opplevd skilsmisse i familien. Dramatiker og regissør Toril Solvang har skrevet et helt nytt teaterstykke for ungdom der vi følger en jentes opplevelse av å få virkeligheten snudd på hodet og plutselig måtte bo i to hjem. Rettferdig fordeling, retten til å bli hørt, to sett nøkler og foreldre som plutselig ikke snakker.

Gratis for skoleklasser.

View Event →
Halvdan Sivertsen OBS NY DATO: 25. OKTOBER
Oct
25
7:00 PM19:00

Halvdan Sivertsen OBS NY DATO: 25. OKTOBER

OBS NY DATO: KONSERTEN ER FLYTTET TIL 25. OKTOBER KL. 19.00

Halvdan Sivertsen har «Ennu ikke landa», og er klar med ny plate og ny turné. Igjen skal han glede et stort og entusiastisk publikum fra kulturhusscener over hele landet. Utgangspunktet for turnéen er den nye platen, men publikum får også gjenhør med kjente og kjære hits og klassikere. Med mye strenglek og toppet med en solid dose nordnorsk humor, tyder alt på at dette blir en strålende kveld.

View Event →
Barnesøndag: En Afropeisk reise
Oct
21
2:00 PM14:00

Barnesøndag: En Afropeisk reise

Med fengende livemusikk med til sammen seks proffe musikere, video og personlige historier inviteres barna inn i et musikalsk og visuelt univers, der de er med som både tilskuere og deltakere.

Med base i sin norsk-afrikanske bakgrunn har Queendom gjennom 15 år skapt et unikt musikalsk uttrykk som kommuniserer på tvers av alder og kulturbakgrunn.

Masala stiller mer smykkeverksted etter konserten.

GRATIS INNGANG. Bare å møte opp.

Anb. fra 4. år

View Event →
Olle Bolle - et rockeeventyr
Sep
2
2:00 PM14:00

Olle Bolle - et rockeeventyr

Alle trollunger er invitert til en morsom og rocka familieforestilling! Olle Bolle – et rockeeventyr handler om lille Olle Bolle som vil bli et rocketroll i stedet for et barnehagetroll. Dette er et rampete og musikalsk familiedrama hvor støy er gøy og teit er greit.

View Event →
Abi: Albumslipp
Aug
18
6:35 PM18:35

Abi: Albumslipp

Abi fra Grorudalen som spiller i Dreams ungdomsband har laget 7 låter til et album! 

Han har komponerte all musikken til albumet selv og synger alle sangene. Vi i Dreamsbandet er stolt av å presentere sangene til musikkinteressert i nærområde og venner på Rommen Scene!

Vi samles utenfor salen kl 17:15 og åpner hovedscenen kl 18:20. Konserten starter kl 18:35 og er ferdig kl 20:00.

Gratis inngang

Velkommen!

View Event →
Mangfoldskveld i Groruddalen med statsminister Erna Solberg
Jun
19
6:00 PM18:00

Mangfoldskveld i Groruddalen med statsminister Erna Solberg

Velkommen til mangfoldskveld i Groruddalen med statsminister Erna Solberg!

Høyres bydelsforeninger i Groruddalen arrangerer et inkluderings- og mangfoldsarrangement tirsdag 19. juni klokken 18:00 på Rommen Scene. Arrangementet er gratis.

Groruddalen er viktig for oss, derfor inviterer vi til et åpent og inkluderende brobyggerarrangement. Møtet vil så klart være åpent for alle.


Statsminister Erna Solberg åpner arrangementet, og i tillegg til innlegg fra politikere og andre samfunnsdebattanter vil det bli mye flott underholdning også!

View Event →
Mini-Abloom
Jun
7
to Jun 8

Mini-Abloom

Mini-Abloom arrangeres som en pop up festival for barn  i skolealder den 7.-8. juni 2018 på Rommen skole i bydel Stovner.

Det skal vises filmer relatert til, og vi legger opp til enkel debatt rundt. 

Årets tema: Universell utforming? Alle må kunne være med! Samt ønsker vi med dette tiltaket å gi barna kunnskap om UU, og en mulighet til å påvirke i beslutningsprosesser hvor de vanligvis ikke blir hørt. Abloom har et spesielt fokus på funksjonshemmede barn og unge fra minoritetsfamilier.

Påmelding foregår her: http://www.abloom.no/registrering/

View Event →
Buicken (Lars Saaby Christensen, Amund Maarud, Mathias Eick, Tom Stalsberg)
May
27
2:00 PM14:00

Buicken (Lars Saaby Christensen, Amund Maarud, Mathias Eick, Tom Stalsberg)

Prosjektet Buicken startet ved at forfatter Lars Saabye Christensen, forfatter og journalist Tom Stalsberg og fotograf Lars Bones reiser til USA på reportasje for Dagbladet Magasinet og kommer hjem med et overskudd av ord, bakrus, setninger, dårlig råd og stemninger.

En vinterdag tar forfatterne med seg tekstene i studio, og sammen med de vel så prisvinnende multimusikerne, Knut Reiersrud og Stian Carstensen, improviserer de fram en helt unik lydbok – preget av nærvær og kreativitet: "Men Buicken står der fremdeles" (Lydbokforlaget - 2010).

View Event →
Apr
29
6:00 PM18:00

Dansens dager: Fra hele verden

Opplev dans fra hele verden på Rommen Scene!

Søndag 29.april kl 18 inviterer vi til Dans fra hele verden.
Det er fortsatt ledige plasser i programmet om du ønsker å bidra!
Gi en lyd til: post@rommenscene.no

Forestillingen varer i en god time og er gratis, velkommen til en øyeåpnende opplevelse!

Gratis!

View Event →
Dansens dager: Battle
Apr
28
6:00 PM18:00

Dansens dager: Battle

I fjor kjørte vi på med Stovner Battle til stor suksess! Derfor markerer vi Dansen dager på Rommen Scene med å arrangere Stovner Battle for andre gang!
Det blir battle i dansestilene dancehall, breakdance og new/freestyle hiphop. Oh Mama Crew + DJ skolen stiller med musikk og Camille Oneida Charles er programleder!

I juryen sitter Joel Ramirez (dancehall), Marvin Alvarez (breakdance) og Marlenita Freshinita (hiphop).

Førstepremien er en pengepremie på 1500kr!

Battleoppsett:
Hiphop 2vs2
Dancehall 2vs2
Breakdance 2vs2

Dørene åpner 18.00!

Vil du battle? Meld deg på med lenken under, eller kom til Rommen Scene kl.17.00 på arrangementdagen. Om du vil, kan du melde deg på flere av dansestilene. (Du må ikke være fra Stovner for å delta. Alle er velkomne.)

Påmelding: https://no.surveymonkey.com/r/stovnerbattle2018

P.S. Arrangementet er rusfritt

View Event →
Norway Tamil Film Festival dag 2
Apr
27
4:30 PM16:30

Norway Tamil Film Festival dag 2

Norway Tamil Film Festival er en feiring av globale tamilske filmer, en bred publikumsfestival som foregår over fire dager fra 26.april. De to første dagene foregår på Rommen scene fra kl 1630 - 2230.

På Rommen scene er det gratis inngang. Her får du kortfilmvisninger, spillefilmer og dokumentarer. I tillegg blir det underholdning med Midnight Sun Singer og danseinnslag.

Salg av kaffe, kake og fingermat i pausen.

Velkommen!

View Event →